page banner

FRP (plastika ojačana staklenim vlaknima) cijev SAŽETAK

FRP (plastika ojačana staklenim vlaknima) cijev, kao i drugi materijali, mora biti u skladu s ASME B31.3 kodom za tlačne procesne cijevi.U Kodeksu postoje nedostaci u odnosu na FRP.FRP je jedinstven materijal po tome što ne postoje utvrđene ocjene tlaka i temperature kao za druge materijale, npr. čelik, PVC.Kodeks pruža pravila za tlačni dizajn komponenti bez utvrđenih ocjena.Međutim, pravila za FRP mogu biti vrlo zbunjujuća i dvosmislena.Kod daje pravila za analizu naprezanja cijevnih sustava, ali se ne bavi na odgovarajući način jedinstvenim svojstvima FRP-a.Zahtjeve za instalaciju i testiranje za FRP također je potrebno ažurirati.Ovaj rad će sažeti trenutne zahtjeve ASME Kodeksa za tlačne cijevi za projektiranje tlaka, analizu naprezanja i ugradnju FRP cijevi u procesne primjene (isključujući plinske tlačne cijevi i aplikacije bez tlaka).Projektni tim za cijevi trenutno radi pod Radnom skupinom F ASME B31.3 na pregledu i reviziji Kodeksa jer se bavi FRP-om, a dokument će također pružiti ažurirane informacije o statusu tog pregleda i preporučenim promjenama.


Vrijeme objave: 17. siječnja 2022